Vår Samarbetspartner

Vi samarbetar med Svenska Hästars Värn och skänker de prylar som inte sålts eller bedöms inte uppfyller kriterierna för att hamna i Webbshoppen (och inte returneras till inlämnaren).

Hem - Svenska Hästars Värn (shv.org)

Föreningens syfte är att utöva räddningsverksamhet för hästar som har
utsatts för missförhållanden, vanvård eller på annat sätt är i en situation där åtgärder krävs av etiska och/eller djurskyddsskäl. Vi rehabiliterar hästarna fysiskt och psykiskt. Därefter placerar vi ut dem i noga utvalda foderhem.

Svenska Hästars Värn